Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chráněné druhy hmyzu

Chráněné druhy hmyzu v ČR

 

Druhy hmyzu chráněné v ČR jsou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb.
Jsou rozděleny do tří skupin podle stupně ohrožení, které však nejsou ve vyhlášce definované.

Vyhláška byla v roce 2006 novelizována pod číslem 175/2006 Sb. s platností od 8.5.2006. Na seznam ohrožených druhů přibylo 23 druhů hmyzu (označeny podtržením) a Hnědásek osikový byl přeřazen do kategorie kriticky ohrožených druhů.

Na stránkách hmyz.net jsou níže uvedené chráněné druhy označené symbolem § v barvě příslušného stupně ohrožení.

§ kriticky ohrožené druhy

Brouci

chrobák - Bolbelasmus unicornis
Chrobák pečlivý - Copris lunaris
Krasec temný - Capnodis tenebrionis
krasec - Eurythyrea quercus
krasec - Sphenoptera antiqua
Krasec uherský - Anthaxia hungarica
potápník - Graphoderus bilineatus
roháček - Ceruchus chrysomelinus
Střevlík zlatitý - Carabus auratus
Střevlík mřížkovaný - Carabus clathratus
Střevlík uherský - Carabus hungaricus
Střevlík Ménetriesův - Carabus menetriesi
Střevlík lesklý - Carabus nitens
Tesařík alpský - Rosalia alpina
Tesařík broskvoňový - Purpuricenus kaehleri
Tesařík drsnorohý - Megopis scabricornis

rosalia_alpina.jpg

Motýli

Bělásek východní - Leptidea morsei
Jasoň červenooký - Parnassius apollo
Jasoň dymnivkový - Parnassius mnemosyne
Hnědásek osikový - Euphydryas maturna
Modrásek černoskvrnný - Maculinea arion
Modrásek hořcový - Maculinea alcon
Okač jílkový - Lopinga achine
Pestrokřídlec podražcový - Zerynthia polyxena

ostatní

Cikáda viničná - Tibicina haematodes
Kobylka sága - Saga pedo
Kudlanka nábožná - Mantis religiosa
Pakudlanka jižní - Mantispa styriaca
ploskoroh - rod Libelloides

§ silně ohrožené druhy

Brouci

Chroust opýřený - Anoxia pilosa
kovařík - Ludius ferrugineus
krajník - Calosoma auropunctatum
čeleď Lencovití - Phryganophilus ruficollis
Lesák rumělkový - Cucujus cinnaberinus
Páchník hnědý - Osmoderma eremita
Potápník široký - Dytiscus latissimus
střevlík - Carabus scabrisculus
Střevlík hrbolatý - Carabus variolosus
Tesařík obrovský - Cerambyx cerdo
Tesařík zavalitý - Ergates faber
zdobenec - rod Gnorimus
Zlatohlávek huňatý - Tropinota hirta

Motýli

Babočka bílé L - Nymphalis vau-album
Bourovec trnkový - Eriogaster catax
Lišaj pupalkový - Proserpinus proserpina
Martináč hrušňový - Saturnia pyri
Modrásek bahenní - Maculinea nausithous
Modrásek očkovaný - Maculinea teleius
Modrásek stepní - Polymmatus eroides
Ohniváček černočárný - Lycaena dispar
Ohniváček rdesnový - Lycaena helle
Okáč hnědý - Coenonympha hero
Okáč skalní - Hipparchia briseis
Okáč sudetský - Erebia sudetica
Přástevník mařinkový - Eucharia casta
Přástevník svízelový - Claetis maculosa
Stužkonoska vrbová - Catocala electa
Zubokřídlec dubový - Marumba quercus
Žluťásek barvoměnný - Colias myrnidone
Žluťásek borůvkový - Colias palaeno

ostatní

Klínatka rohatá - Ophiogomphus cecilia
Klínatka žlutonohá - Stylurus flavipes
saranče - Stenobothrus eurasius
Šídlatka kroužkovaná - Sympecma braueri
Vážka běloústá - Leucorrhinia albifrons
Vážka jasnoskvrnná - Leucorrhinia pectoralis
Vážka široká - Leucorrhinia caudalis

§ ohrožené druhy

Brouci

Drabčík huňatý - Emus hirtus
Chrobák ozbrojený - Odontaeus armiger
Chrobák vrubounovitý - Sisyphus schaefferi
Chroust mlynařík - Polyphylla fullo
kovařík - rod Lacon
Kozlíček jilmový - Saperda punctata
Krajník hnědý - Calosoma inquisitor
Krajník pižmový - Calosoma sycophanta
Krasec měďák - Chalcophora mariana
majka - rod Meloe
Nosorožík kapucínek - Oryctes nasicornis
prskavec - rod Brachinus
Roháč obecný - Lucanus cervus
Střevlík polní - Carabus arcensis
Střevlík nepravidelný - Carabus irregularis
střevlík - Carabus obsoletus
střevlík - Carabus problematicus
Střevlík Scheidlerův - Carabus scheidleri
Střevlík Ullrichův - Carabus ullrichi
svižník - rod Cicindela (mimo C. hybrida)
zdobenec - rod Trichius
Zlatohlávek skvostný - Potosia aeruginosa
Zlatohlávek tmavý - Oxythyrea funesta

 lucanus_cervus.jpgoryctes_nasicornis.jpgcarabus_scheidleri.jpg

Motýli

batolec - rod Apatura [foto]
bělopásek - rody Limenitis a Neptis
Lišaj pryšcový - Hyles (Celerio) euphorbiae
Rákosnice ostřicová - Phragmatiphila nexa
Otakárek fenyklový - Papilio machaon [foto]
Otakárek ovocný - Iphiclides podalirius [foto]
Perleťovec mokřadní - Boloria eunomia

ostatní

Číhalka pospolitá - Atherix ibis
čmelák - rod Bombus [foto]
mravenec - rod Formica
Šídlo rašelinné - Aeschna subarctica